İrtifak Hakkı Nasıl Kaldırılır?

İrtifak hakkı gayrimenkul kullanma ve gayrimenkulden yararlanma yetkisi veren bir ayni  haktır. İrtifak hakkı şahsi irtifak hakkı ve arzi irtifak hakkı olmak üzere 2´ye ayrılır. Yüklenim hakkı ismi ile de geçmektedir. 
Arzi irtifak hakkı taşınmazların sahibinin değişiminden etkilenmeden kullanma ve yararlanma hakkıdır.  Bu hakka `´Taşınmaz irtifakı´´´ adı da verilir. Şahsi irtifak hakkı ise şahsa bağlanan ve ona bağlı kalan bir irtifak hakkıdır.

İrtifak hakkı talebinde bulunulabileceği gibi kaldırılması da istenebilir. İrtifak hakkı talebinde bulunmak için yapılması gereken şunlardır; 

  • Taşınmazı kullanmak ve ya taşınmazdan yararlanmak isteyen kişinin,, nedenlerini belirtmesi ve bir dilekçe ile konakladığı yerdeki Defterdarlığa başvurması gerekir. İrtifak hakkı talebinde bulunabilmek için, konuda geçen gayrimenkulün bulunduğu mal müdürlüklerine, Maliye Bakanlığına ( Milli Emlak Genel Müdürlüğü)) ve İl defterdarlıklarına bir dilekçe ile başvurulabilir.  

Gayrimenkulün sahibi olan kişi bir başkası tarafından ilgili mülkün kullanılmasına izin vermesi ile irtifak hakkını vermiş olur. Kişi irtifak hakkını verdiği gibi irtifak hakkının kalkması için talepte bulunabilir.  İrtifak hakkının kaldırılması; hukuken irtifak hakkının son bulması ve irtifak hakkı talebinde bulunan kişinin talebi ile olabilir.

İrtifak Hakkı Nasıl Kaldırılır?
  • Gayrimenkul sahibi irtifak hakkının kaldırılması için taşınmazın bulunduğu yerde olan Yetkili mahkemeye dava açmalıdır. Davanın açılması için ilk işlem başvuru dilekçesinin verilmesidir.
  • İrtifak hakkı, tescilin terkini veya yüklü ya da yararlanan taşınmazın yok olması halinde sona erebiliyor. Yüklü ve yararlanan taşınmazlara aynı kimse malik olursa, bu kişi, irtifak hakkını sonlandıra biliyor.
  • Lehine irtifak kurulan taşınmaz için irtifak hakkının sağladığı herhangi bir yarar kalmadıysa, yüklü taşınmazın maliki bu hakkın kaldırılmasını isteyebilir. Bu konu ile ilgili ifadelere Türk Medeni Kanunu’nda yer alıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir