Emlakçı mesleği kurumsallaşıyor!

Emlakçı mesleği kurumsallaşıyor: Emlakçılar için aranan gereksinimler, şartlar, yükümlülükler, isteyecekleri ücretler, sorumluluklar ve yetkileri çıkarılan bir yönetmelikle belirlenerek kural altına alınıyor. Mevzuat günün koşullarına göre düzenlendi…

Emlakçı mesleği kurumsallaşıyor
Emlakçı mesleği kurumsallaşıyor

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunlara dayanarak hazırlanan 5 haziran 2018 tarihinde resmi gazete de yayınlanan yönetmelikte taşınmazlar ticaretiyle uğraşanlar için Yani emlakçılar için gerekli bazı şartlar olacak. Bunlar içinde emlakçıların sorumlulukları yetkileri müşterilerden talep edecekleri ücretler yeniden belirlenerek bunlar  bir kural altına alınıyor. Bu na göre alım satımlarda kiralamalarda isterse tapu üzerine olsun yada olmasın aracılık işlemi  veya taşınmazlarla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmetleri veren kişiler yada tüzel kişileresnaf ve sanatkarlarmeslek  faliyetleri yetki belgesinin bulunması gerekmektedir.

TAŞINMAZ TİCARETİNE KONU HİZMETLER

Yeni çıkan yönetmelik geregi taşınmaz ticaretiyle uğraşan kişilerin yapabilecegi işlerşunlardır.

1- Tapusu kendi üstüne kayıtlı olsun yada olmasın taşınmaz mal varlıklarının kiralanması alımı ve satımı yapmak

2- Taşınmazların alımı satımı veya kiralanması konusunda araştırma veya raporlama yapma

3- Alım satım yada kiralama konusunda mal sahibine gerekli bilgilendirmeleri yapmak

4- Tapu alım satımlarında aracılık yapmak.

5- Alıcı yada satıcıyla veya kiracıyla sözleşme yapmak.

6- Kira bedeli ve ödemeleri ve abonelikleri  takip etmek.

7- Taşınmazın tamiri onarımı bakımı hizmetler verebilmek ve bu konu hakkında sahibine gerekli bilgilendirmeyi yapmak.

8- Mülkler hakkında danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek.

9- Taşınmazlar hakında ticaretine ilişkin tüm hizmetleri yürütebilmek.

Taşınmaz ticareti yapan hizmetler başka bir ticari faaliyete bulunamazlar. İşletmenin tabelasında yada efraklarında mesleğini tanımlayan ibareden başka bir ibare kullanamaz. Verdiği hizmetler gereği eline geçen bilgileri sözleşmede belirtilen esaslar hariç kulanamaz. Hukuka aykırı ve hukuksuzca uygulamalarla ticaret yapamaz. Hizmet verdiği kişinin zarara sokacak davranışlarda bulunamaz. Hizmet verdiği kişinin yasa dışı hizmetlerine teşvik edemez. Hizmet vereceği kişilere imzalatacakları belgeleri okumaları için gerekli zamanı tanımalıdır. İmzalanan belgelerin hükümleri açıklarının birer suretini kişilere teslim etmelidir. Taşınmazın satımı yada kiralanması durumunda ilan veya reklamın ilk iş günü içinde faliyetini sona ermelidir. Taşınmazın alımı yada alımı yada satımı veyahat kiralanmasında vazgeçilmesi   durumunda reklam yada ilanın ilk iş günü içinde sonlandırılmalıdır. Taşınmazla ilgili tapılan işlemlerin reklamların ilanların taşınmazın sahibinin istekleri dogrultusunda yapılmalıdır.

Emlakçı mesleği kurumsallaşıyor
Emlakçı mesleği kurumsallaşıyor

YETKİ BELGESİ GEREKİYOR

İl müdürlüğü yetki belgesi bilgi sistemini üzerinden verebilir yenileyebilir yada iptal edebilir. Yetki belgesi her işlem için ayrı ayrı üretilir ve devredilemez. İşletmede birden fazla esnafın , tacirin veya sanatkarın taşınmazlarıyla ilgili faliyette bulundurmak için bir yetki belgesi düzenlenir. Yetki belgeleri 5 sene boyunca geçerlidir. Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar meslek odası kayıtlı olmak yada kurumlar vergisi mükellefi olunması geliyor. Yetkili kişileri veya tacirler veya esnafve sanatkarlar veya ticari şirketlerin veya tüzel kişilerin yetkili görevlilerin şubelerde ise şube mudürlerinintabi bulunduğu kurallar

1- Yaşı 18 den büyük olmalı

2- En az lise mezunu olmalı

3- İflas etmemiş olmalı yada iflas etmişse bile itibarının gelmiş olmalı

4- Konkordato ilan etmemiş olmalı

5-  Bir suçtan hüküm giymemiş yada ticaret ve sanat icrasından hüküm giymemiş olmalı

Yetki belgesi başvurusu sisteminn üzerinden arandıgı şertları gerektiren belgelerle birlikte yapılır. Yetki belgesinden hariç mesleki yeterlilik belgeside olması lazım. Başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde verilmektedir.

Yetki belgesi dışında mutlak mesleki yeterlilik belgesinin de olması gerekmektedir. İşletmelerde yada pazarlama personeli çalışanlarının ortaöğretim yada yüksek öğretim kurumlarında taşınmaz ticaretiyle ilgili bir bölüm okumuşsa yada yurt dışı öğretim öğretim kurumlarında mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmamaktadır. birde bakanlık yetki belgelerine saip yerlerin askeri çalıştırması gereken personel sayısını belirleme hakkına sahiptir.

HİZMET BEDELİNİN ŞARTLARI VE SINIRLARI

Bu düzenlemenin en önemlilerinden biri hizmet bedelinin yeniden düznlenmesi dir.

1- Hizmet bedeli sözleşmelerde yer alan satış bedelinin degerinin vergisiz olrak %4 ünü geçemez.

2-  Kiralık mülklerde sözleşmede yazılı olan tutarın katmadeğer vergisi hariç bir aylık tutardan fazlası olamaz.

3-  işleme taşınmazların alım satımında siciline tesçiliyle yada iş sahibi ile kiracı sözleşmesinin tamamlanmasından sonra hak edilir.

4- Hizmet bedeli alıcıdan yada satıcıdan sözleşmede aksi yazmadıkça eşit alınır.

5- Ortak satışlarda yada kiralamalarda sözleşmede yer aldıgı gibi palaşılır eger sözleşmede böyle bir ibare yoksa ortak baylaşılır.

6- Taşınmazın alım satım yada kiralanması durumunda sözleşmenin geçerllik süresi kapsamında gösterme belgesi düzenleyen ve satıcıyı direk ulaşarak aracıyı devre dışında bırakması durmunda hizmet bedelinde hakı alabilir.

7- Yetki belgesi iptal edilmesinden önce yapılan işlemleri için hizmet bedeli hak eder.

Emlakçı mesleği kurumsallaşıyor
Emlakçı mesleği kurumsallaşıyor

DİĞER ŞARTLAR

Yetki belgesi ve mesleki yeterlilik belgeleri hariç aşağıda verilen şartlar aranmaktadır.

1- Bağımsız alan bölümlerden alanın net 30 metrekare ılmalı.

2- İçinrisinde idari büro ve kabul yeri olmalı

3- Dosya işlemlerinin arşivleme bölüğmünün olması

4- İşletmedeki hizmetin hızlı olması için hizmet veren yerde masa dolap koltuk bilgisayarinternet telefonn ve faks gibi teknik mazemelere sahip olmalıdır.

5- Taşınmazların alım satım kiralama İşleri,nde yetkilendirme sözleşmede beli,rtildigi gibi yapılmaktadır. Yetkilendirme sözleşmesinin  2 şer nüsası taraflara verilmeli dir.

Alım satım kiralama ve aracılık işlemlerine sözleşme düzenlenir.Bu sözleşmelerde tarafların şartlarımalın cinsi adresi hizmet bedeli ve ödeme yöntemleri mali ve hukuki sorumlulukları ve cezai yaptırımları bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir